Investor relations - Logistri Portfolio 1

Vi har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information. Logistri Portfolio 1 har gett ut en obligation som under andra halvåret 2017 noterades på Nasdaq First North Bond Market. Här hittar du information om obligationen, pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Prenumerera

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter från Logistri Portfolio direkt till din E-post.

Senaste rapporten

27 februari 2020

Nästa händelse

april 02 2020
Årsstämma
1
2

IR-kontakt

Sara Williamson

Tel: + 46 (0)8 492 53 94