Investor relations - Logistri Portfolio 1

Vi har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information. Logistri Portfolio 1 har gett ut en obligation som under andra halvåret 2017 noterades på Nasdaq First North Bond Market. Här hittar du information om obligationen, pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Pressmeddelanden

28 augusti 2019
Regulatorisk

Perioden 2019-04-01 - 2019-06-30

(Uppgifter för motsvarande period 2018 inom parentes)

  • Intäkterna uppgick till 23 209 (11 605) tkr
  • Driftnettot uppgick till 22 017 (11 499) tkr, med en överskottsgrad på 95,7 (99,1) %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 9 467 (5 847) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 34 699 (3 354) tkr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -20 778 (1 362) tkr
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 198 140 (600 000) tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,9 (2,2) gånger och belåningsgraden till 60,5 (62,5) %
Prenumerera

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter från Logistri Portfolio direkt till din E-post.

Senaste rapporten

28 november 2019

Nästa händelse

februari 27 2020
Bokslutskommuniké 2019
1
2

IR-kontakt

Sara Williamson

Tel: + 46 (0)8 492 53 94