Investor relations - Logistri Portfolio 1

Vi har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information. Logistri Portfolio 1 har gett ut en obligation som under andra halvåret 2017 noterades på Nasdaq First North Bond Market. Här hittar du information om obligationen, pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Pressmeddelanden

28 augusti 2019
Regulatorisk

Perioden 2019-04-01 - 2019-06-30

(Uppgifter för motsvarande period 2018 inom parentes)

  • Intäkterna uppgick till 23 209 (11 605) tkr
  • Driftnettot uppgick till 22 017 (11 499) tkr, med en överskottsgrad på 95,7 (99,1) %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 9 467 (5 847) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 34 699 (3 354) tkr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -20 778 (1 362) tkr
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 198 140 (600 000) tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,9 (2,2) gånger och belåningsgraden till 60,5 (62,5) %
18 juni 2019
Regulatorisk

Logistri Portfolio 1 AB (publ) ("Bolaget") emitterade den 26 september 2017 ett säkerställt obligationslån om 375 miljoner kronor med ISIN SE0010413989 ("Obligationen"). Genom ett skriftlig förfarande avslutat den 17 maj 2019 (det "Skriftliga Förfarandet") godkände obligationsinvesterarna att villkoren för Obligationen ändrades för att, bland annat, tillåta utgivandet av ytterligare obligationer inom ramen för Obligationen. Bolaget har denna dag emitterat nya obligationerna till ett värde av 350 miljoner kronor (de "Ytterligare Obligationerna"). Totalt har obligationer om ett värde av 725 miljoner kronor emitterats inom ramen för Obligationen.

Prenumerera

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter från Logistri Portfolio direkt till din E-post.

Senaste rapporten

28 augusti 2019

Nästa händelse

november 28 2019
Delårsrapport Q3 2019
1
2
3

IR-kontakt

Sara Williamson

Tel: + 46 (0)8 492 53 94