Investor relations - Logistri Portfolio 1

Vi har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information. Logistri Portfolio 1 har gett ut en obligation som under andra halvåret 2017 noterades på Nasdaq First North Bond Market. Här hittar du information om obligationen, pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Pressmeddelanden

27 november 2018
Regulatorisk

PERIODEN JULI -SEPTEMBER 2018

  • Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 11 354 tkr
  • Driftnetto under perioden uppgick till 11 152 tkr
  • Periodens resultat uppgick till 4 355 tkr
23 augusti 2018
Regulatorisk
  • Hyresintäkter för perioden uppgick till 11 359 tkr.
  • Driftnetto för perioden uppgick till 11 499 tkr.
  • Resultat före skatt 5 847 tkr.
  • Koncernen hade per 2018-06-30 likvida medel om 18 552 tkr.
  • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2018-06-30 till 600 000 tkr.
  • Koncernens eget kapital per 2018-06-30 om 15 652 tkr ger en soliditet på 2,6 %.
Prenumerera

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter från Logistri Portfolio direkt till din E-post.

Senaste rapporten

27 november 2018

Nästa händelse

april 04 2019
Årsstämma 2019
1 2

IR-kontakt

Ingeborg Magnusson

Ekonom med magisterexamen samt fil.kand. i rättsvetenskap, Stockholms Universitet

Ingeborg har mångårig erfarenhet från finansbranschen och är ansvarig för bolagets relationer med investerare. Ingeborg har tidigare arbetat för Pareto Securities i New York och Stockholm med inriktning på marknadsföring och public relations.

Ingeborg Magnusson
Logistri Fastighets AB

Logistri utvecklar och förvaltar lager- och lättindustrifastigheter