Investor relations - Logistri Portfolio 1

Vi har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information. Logistri Portfolio 1 har gett ut en obligation som under andra halvåret 2017 noterades på Nasdaq First North Bond Market. Här hittar du information om obligationen, pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Pressmeddelanden

27 februari 2019
Regulatorisk
  • Hyresintäkter för perioden uppgick till 12 096 tkr.
  • Driftnetto för perioden uppgick till 11 543 tkr.
  • Resultat före skatt 28 119 tkr.
  • Koncernen hade per 2018-12-31 likvida medel om 24 033 tkr.
  • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2018-12-31 till 614 140 tkr.
  • Koncernens eget kapital per 2018-12-31 om 41 363 tkr ger en soliditet på 6,5 %.
14 januari 2019
Regulatorisk

Logistri Portfolio 1 AB (publ) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för första halvåret 2019

Prenumerera

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter från Logistri Portfolio direkt till din E-post.

Senaste rapporten

27 februari 2019

Nästa händelse

No event entries found

IR-kontakt

Sara Williamson

Tel: + 46 (0)8 492 53 94

Logistri Fastighets AB

Logistri utvecklar och förvaltar lager- och lättindustrifastigheter