Bolagsstämmor

Årsstämma i Logistri Portfolio 1 AB den 4 april 2019

Årsstämma i Logistri Portfolio 1 AB ägde rum den 4 april 2019. 

Kommuniké från årstämman