Finansiell kalender

oktober 02 2019
Beslutad utdelning september 2019

Avstämningsdag: 2019-09-27
Utdelningsdag: 2019-10-02
Utdelning/aktie: 2,25 SEK

november 28 2019
Delårsrapport Q3 2019
januari 03 2020
Beslutad utdelning december 2019

Avstämningsdag: 2019-12-27
Utdelningsdag: 2020-01-03
Utdelning/aktie: 2,25 SEK

februari 27 2020
Bokslutskommuniké 2019