Finansiell kalender

februari 27 2019
Bokslutskommuniké 2018
april 04 2019
Årsstämma
maj 16 2019
Delårsrapport Q1 2019
Logistri Fastighets AB

Logistri utvecklar och förvaltar lager- och lättindustrifastigheter