Finansiell kalender

november 28 2019
Delårsrapport Q3 2019
januari 03 2020
Beslutad utdelning december 2019

Avstämningsdag: 2019-12-27
Utdelningsdag: 2020-01-03
Utdelning/aktie: 2,25 SEK

februari 27 2020
Bokslutskommuniké 2019