Obligationerna

Logistri Portfolio 1 AB (publ) har gett ut obligationer som handlas på Nasdaq First North Bond Market sedan 2017-11-03.

Handelsinformation

Kortnamn på First North Bond Market: LOGI 01

ISIN-kod: SE0010413989

Notice of Written Procedure

Logistri Terms and conditions (compared with Logistri Portfolio 1) Amended Terms and conditions

Amendment and Restatement Agreement - Terms and Conditions

Amendment and Restatement Agreement - Subordination Agreement

Obligationsvillkoren i sammandrag

Emittent

Logistri Portfolio 1 AB (publ) (org-nr: 559124-1574) har emitterat obligationerna.

Överlåtbarhet

Obligationerna är fritt överlåtbara.

Emissionsvolym

Emissionsvolymen uppgår till 375 MSEK.

Emissionsdag

Den 26 september 2017.

Valör, nominellt belopp och handelpost

Vardera Obligation har ett nominellt belopp om 1 000 000 SEK vilket även är minsta handelspost. Obligationslånet är denominerat i svenska kronor.

Ränta

Årsränta om 4,0 procent.

Ränteförfallodagar:

  • 26 december
  • 26 mars
  • 26 juni
  • 26 september

Återbetalningsdag

Den 20 maj 2021.

Fullständiga obligationsvillkor

Fullständiga obligationsvillkor som pdf (engelska)

Om Nasdaq First North Bond Market

First North Bond Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Emittenter på First North Bond Market omfattas inte av samma regler som Emittenter på en reglerad marknad. De är istället föremål för ett antal mindre omfattande regler och juridiska krav. Risken att investera i en emittent på First North Bond Market kan därför vara högre än en investering i en emittent på en reglerad marknad. Åtminstone under ansökningsprocessen så måste emittenter – med undantag för emittenter som har säkerheter som redan handlas på en reglerade marknad eller en First North marknad – som ansöker om notering av obligationer på First North Bond Market ha en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel.