Pressmeddelanden

Beslutad finansiell kalender och utdelningsdagar för 2018

Logistri Fastighets AB (publ) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för 2018

Följande datum har beslutats för bolagets rapportering:

2018-05-24 Delårsrapport, kvartal 1 2018
2018-08-23 Halvårsrapport, 2018
2018-11-27 Delårsrapport, kvartal 3 2018

Följande datum har fastställts för bolagets utdelningar:

Beslutad utdelning juni 2018
Avstämningsdag: 2018-06-29
Utdelningsdag: 2018-07-04
Utdelning/aktie: 2,25 SEK

Beslutad utdelning september 2018
Avstämningsdag: 2018-09-28
Utdelningsdag: 2018-10-03
Utdelning/aktie: 2,25 SEK

Beslutad utdelning december 2018
Avstämningsdag: 2018-12-19
Utdelningsdag: 2018-12-27
Utdelning/aktie: 2,25 SEK

Stockholm 2018-04-17

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, VD
Tel: + 46 (0) 70 220 15 84
E-post: ulf.attebrant@paretosec.com

Logistri är ett fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta fastigheter för lager och lättindustri i Sverige. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största motorvägar och hamnar. Det samlade värdet på bolagets fastigheter uppgick till 600 mkr per den 31 december 2017 och omfattar sju fastigheter med en total uthyrbar area om cirka 104 500 kvm. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management AB.

Filer för nedladdning
2019-05-16
Regulatorisk

Logistri Fastighets AB (publ) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för andra halvåret 2019.

2019-04-17
Regulatorisk

Logistri Portfolio 1 AB (publ) ("Bolaget") har instruerat agenten för Bolagets SEK 375 000 000 säkerställda obligationslån med ISIN SE0010413989 ("Obligationerna") att påbörja ett skriftligt förfarande där Bolaget ber obligationsinnehavarna om tillstånd att ändra, bland annat, de allmänna villkoren för Obligationerna ("Obligationsvillkoren"). Syftet med ändringarna är, bland annat, att möjliggöra:

2019-04-04
Regulatorisk

Logistri Fastighets AB meddelar att bolagets årsstämma i Stockholm idag bland annat fastställt räkenskaperna, omvalt styrelsen i bolaget samt valt in en ny ledamot, beslutat om utdelning och fattat beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.

2019-04-01
Regulatorisk

Fastighetsförvärvet utförs genom tre av varandra oberoende affärer. Förvärven sker inom landets storstadsregioner med fastigheter belägna i Stockholmsregionen (Botkyrka, Sollentuna, Stockholm och Värmdö), Göteborgsregionen (Härryda, Vårgårda och Falköping) samt Öresund (Trelleborg). De längsta löptiderna återfinns i Vårgårda, Falköping och Trelleborg med en genomsnittlig återstående hyrestid om cirka 11 år. Övriga fastigheter är belägna inom centrala storstadslägen vilka bedöms ha en betydande hyrespotential. Bolaget har tillträtt fastigheterna den 1 april 2019 enligt plan.

2019-03-06
Regulatorisk

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org nr. 559122-8654, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 april 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

1
2
3