Pressmeddelanden

 

Delårsrapport januari - mars 2018

Logistri Fastighets AB (publ) delårsrapport första kvartalet 2018-01-01 - 2018-03-31

  • Hyresintäkter för perioden uppgick till 11 277 tkr.
  • Driftnetto för perioden uppgick till 11 211 tkr.
  • Resultat före skatt 5 362 tkr.
  • Resultat per aktie 1,75 kr.
  • Koncernen hade per 2018-03-31 likvida medel om 31 904 tkr.
  • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2018-03-31 till 600 000 tkr.
    Vid första kvartalet 2018 har bolagets ledning bedömt att det verkliga värdet är oförändrat jämfört mot 2017-12-31.
  • Koncernens eget kapital per 2018-03-31 om 247 288 tkr ger en soliditet på 39,9 %.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, Logistri Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 402 51 05

[email protected] 

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Logistri Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84

[email protected] 

Filer för nedladdning