Pressmeddelanden

 

Kallelse till årsstämma i Logistri Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org. nr. 559122-8654, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 april 2020 klockan 09.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, VD
+46 8 402 53 87

[email protected]

Informationen i denna kallelse lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2020.

Filer för nedladdning
Logistri Fastighets AB

Logistri utvecklar och förvaltar lager- och lättindustrifastigheter