Pressmeddelanden

Fastighetsvärde ökar med 7,6 %

Logistri Fastighets AB (publ) ("Logistri") har beslutat att genomföra en ny värdering av fastighetsportföljen per den 1 oktober 2021. Bakgrunden är den snabba förändringen av marknadens avkastningskrav i fastighetssegmentet lättindustri/lager.

Bolaget har idag erhållit en ny marknadsvärdering av bolagets fastighetsportfölj per den 1 oktober 2021 som uppgår till 1 517 790 000 kr (1 410 300 000 kr per 31 december 2020) innebärande en orealiserad värdeförändring om 107 490 000 kr jämfört med senaste årsskiftesvärdering. Pro forma motsvarar värdeökningen cirka 22 kronor per aktie. Logistri har fortsatt anlitat CBRE Sweden AB som värderingsinstitut, som även kommer att värdera beståndet per 31 december 2021.

Styrelsen i Logistri beslutade att utföra en extra värdering mot bakgrund av den markanta förändringen av marknadens avkastningskrav för både enskilda fastigheter och portföljer i fastighetssegmentet lättindustri/lager. Logistri utvärderar potentiella tilläggsförvärv och får löpande information om transaktioner i segmentet, vilket har tydliggjort behovet att redovisa ett mer aktuellt värde för bolagets fastigheter.  

"Vi är inte överraskade av den utveckling av fastighetsvärdet som har skett sedan årsskiftet mot bakgrund av det stora intresse vi ser i marknaden för den typ av fastigheter som Logistri investerar i. Fortsatt bedömer vi att det finns goda möjligheter att göra nya lönsamma förvärv, men det gäller att vara omsorgsfull i val av affär." säger bolagets VD, Ulf Attebrant.

Denna information är sådan som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2021.

11 november 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, VD, +46 8 402 53 87

[email protected]

Om Logistri Fastighets AB

Logistri Fastighets AB (publ) är ett specialiserat fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta fastigheter med inriktning på lager- och lättindustri i Sverige och norden. Fastighetsbeståndet omfattar 17 fastigheter i Stockholm, Göteborg och södra Sverige i bra lägen för hyresgästernas verksamheter och med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. Total uthyrningsbar area är cirka 171 000 m². Marknadsvärdet för bolagets fastighetsportfölj uppgår per 2021-10-10 till 1 517 790 000 kr.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök www.logistri.se.

Filer för nedladdning
2019-05-29
Regulatorisk

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org nr. 559122-8654, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 juni 2019 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

2019-05-16
Regulatorisk

Logistri Fastighets AB (publ) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för andra halvåret 2019.

2019-04-17
Regulatorisk

Logistri Portfolio 1 AB (publ) ("Bolaget") har instruerat agenten för Bolagets SEK 375 000 000 säkerställda obligationslån med ISIN SE0010413989 ("Obligationerna") att påbörja ett skriftligt förfarande där Bolaget ber obligationsinnehavarna om tillstånd att ändra, bland annat, de allmänna villkoren för Obligationerna ("Obligationsvillkoren"). Syftet med ändringarna är, bland annat, att möjliggöra:

2019-04-04
Regulatorisk

Logistri Fastighets AB meddelar att bolagets årsstämma i Stockholm idag bland annat fastställt räkenskaperna, omvalt styrelsen i bolaget samt valt in en ny ledamot, beslutat om utdelning och fattat beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.

2019-04-01
Regulatorisk

Fastighetsförvärvet utförs genom tre av varandra oberoende affärer. Förvärven sker inom landets storstadsregioner med fastigheter belägna i Stockholmsregionen (Botkyrka, Sollentuna, Stockholm och Värmdö), Göteborgsregionen (Härryda, Vårgårda och Falköping) samt Öresund (Trelleborg). De längsta löptiderna återfinns i Vårgårda, Falköping och Trelleborg med en genomsnittlig återstående hyrestid om cirka 11 år. Övriga fastigheter är belägna inom centrala storstadslägen vilka bedöms ha en betydande hyrespotential. Bolaget har tillträtt fastigheterna den 1 april 2019 enligt plan.

<<
1
...
3
4
5
6
7
>>
Logistri Fastighets AB

Logistri utvecklar och förvaltar lager- och lättindustrifastigheter