Pressmeddelanden

 

Logistri Fastighets AB (Publ) - förtydligande kring utdelning

Styrelsen önskar förtydliga att det med anledning av dagens extra bolagsstämma i Logistri Fastighets AB (publ) inte innebär någon avvikelse från nuvarande/tidigare beslutade utdelningspolicy om 2,25 kr per aktie och utdelningstillfälle; sammanlagt total utdelning om 9 kr per aktie och kalenderår.

Det innebär att aktieägare som ägde aktier i bolaget vid avstämningsdagen den 8 april och fortsatt behåller sitt aktieinnehav under hela 2019 kommer att erhålla totalt 9 kr per aktie medan övriga investerare erhåller utdelning baserat på dess aktieinnehav på nedan angivna avstämningsdagar.

Avstämningsdagar för utdelning under 2019 är beslutade till den 28 juni, 27 september och 27 december.

13 juni 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, VD, +46 8 402 53 87

Sara Williamson, IR, +46 8 402 53 94

Om Logistri Fastighets AB

Logistri är ett växande fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. För mer information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök www.logistri.se.

Filer för nedladdning
Logistri Fastighets AB

Logistri utvecklar och förvaltar lager- och lättindustrifastigheter