Pressmeddelanden

 

Logistri Fastighets AB - slutför sale & leaseback affär i Motala

Logistri Fastighets AB (publ) ("Logistri") meddelar idag att bolaget som planerat slutfört förvärvet av fastigheten Kylskåpet 2 i Motala. Säljare är Holms Attachment AB ("Holms") som nu blir hyresgäst i fastigheten med ett nytecknat 10-årigt hyresavtal.

Logistri har idag tillträtt fastigheten Kylskåpet 2, en välbelägen industrifastighet i Motala, där Holms varit verksam sedan starten. Holms är ett modernt verkstadsföretag som utvecklar och tillverkar produkter inom snöplogning och vägunderhåll med ett globalt nätverk av kunder.

Affären är en så kallad "Sale & leaseback" transaktion där det säljande bolaget efter transaktionen kommer att vara hyresgäst i fastigheten. Fastighetens byggnader omfattar cirka 12 408 kvm uthyrbar area. Hyresavtalet är ett så kallat "double net" avtal där hyresgästen ansvarar för alla löpande drift- och underhållskostnader och fastighetsskatt. Fastighetsägaren har endast ansvar för långsiktigt underhåll av tak, fasader och den bärande konstruktionen.

Efter förvärvet omfattar Logistris fastighetsportfölj 18 fastigheter, total uthyrningsbar area är
183 208 m2 och har ett marknadsvärde som uppgår till 1 646 580 tkr. Logistris driftnetto beräknas öka till cirka 97 000 tkr efter affären.

"Vi är väldigt glada att få göra den här affären med Holms och hälsar Holms välkommen som ny hyresgäst i Logistri. Nu ska vi fortsätta att utveckla Logistri med flera kloka förvärv och utveckla bolaget till en stark aktör i specialist segmentet lager- och lättindustrifastigheter och ser fram mot att göra flera tilläggsförvärv under året." säger bolagets VD, Ulf Attebrant.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, VD,
+46 8 402 53 87
[email protected]

Om Logistri Fastighets AB

Logistri Fastighets AB (publ) är ett specialiserat fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta fastigheter med inriktning på lager- och lättindustri i Sverige och Norden. Fastighetsbeståndet omfattar 18 fastigheter i Stockholm, Göteborg och södra Sverige i bra lägen för hyresgästernas verksamheter och med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. Total uthyrningsbar area är cirka 183 208 m². Marknadsvärdet för bolagets fastighetsportfölj uppgår
till 1 646 580 tkr.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök www.logistri.se.

Filer för nedladdning