Pressmeddelanden

 

Logistri Fastighets AB tillträder fastigheter för 584 mkr och dubblerar fastighetsbestånd

Fastighetsförvärvet utförs genom tre av varandra oberoende affärer. Förvärven sker inom landets storstadsregioner med fastigheter belägna i Stockholmsregionen (Botkyrka, Sollentuna, Stockholm och Värmdö), Göteborgsregionen (Härryda, Vårgårda och Falköping) samt Öresund (Trelleborg). De längsta löptiderna återfinns i Vårgårda, Falköping och Trelleborg med en genomsnittlig återstående hyrestid om cirka 11 år. Övriga fastigheter är belägna inom centrala storstadslägen vilka bedöms ha en betydande hyrespotential. Bolaget har tillträtt fastigheterna den 1 april 2019 enligt plan.

"Vi fortsätter enligt vår strategi och avser att växa betydligt under de kommande åren. Långa hyresavtal i regionstäder med välskötta bolag och intressanta storstadslägen med hyrespotential skapar en god förutsättning för stabila kassaflöden och potential. Logistri ska vara ett växande fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige." säger bolagets VD, Ulf Attebrant.

Logistri och dess fastighetsportfölj kommer efter transaktionens genomförande omfatta cirka 171 000 kvm och ha en genomsnittlig återstående hyrestid om tio år. Ingen hyresgäst kommer att representera mer än cirka 12 procent av hyresflödena och avsikten är att minska denna andel ytterligare via framtida förvärv. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor (cirka 7 000 kronor per kvadratmeter). Bolaget har som målsättning att ersätta obligationsfinansieringen med bankfinansiering när så är fördelaktigt för bolaget.

Logistri avslutade den 19 mars 2019 anmälningsperioden i erbjudandet om en riktad emission inför ifrågavarande fastighetsförvärv. Intresset för att teckna aktier i emissionen var mycket stort och antalet anmälningar överskred den totala emissionsvolymen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Attebrant, VD, +46 8 402 53 87

Denna information är sådan som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 april 2019. Enligt ingånget noteringsavtal med Spotlight Stock Market är Logistri Fastighets AB (publ) skyldig att namnge de investerare som erbjudandet i den riktade emissionen riktat sig till och som erhållit tilldelning i emissionen. Detta går att finna på bolagets hemsida.

Om Logistri Fastighets AB
Logistri är ett växande fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. För mer information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök www.logistri.se.

Filer för nedladdning