Pressmeddelanden

Logistri noteras på AktieTorget med första handelsdag den 23 oktober 2017

Logistri Fastighets AB har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på AktieTorget och första handelsdag kommer att vara 23 oktober 2017.

Logistri är ett svenskt fastighetsbolag som sedan september 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj bestående av sju lager- och lättindustrifastigheter i södra Sverige. Beståndet omfattar ca 100 000 kvm och fastigheterna är fullt uthyrda på långa hyresavtal med en genomsnittlig återstående löptid om cirka 15 år.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.

Pareto Securities har varit finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist legal rådgivare åt Logistri i transaktionsprocessen, kapitalanskaffningen och noteringsprocessen.

Handelsinformation:
Första handelsdag: 23 oktober 2017
Kortnamn på AktieTorget: LOGIST
Noteringskurs: 100 kr
ISIN-kod: SE0010414615
Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Noteringsmemorandum kommer att publiceras på AktieTorgets webbplats och bolagets webbplats www.logistri.se.

Stockholm, 2017-10-18

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Attebrant, Styrelseordförande
Tel: + 46 (0) 70 220 15 84
E-post: ulf.attebrant@pareto.no

Logistri är ett fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största motorvägar och hamnar. Det samlade värdet på bolagets fastigheter uppgick till 600 mkr per den 7 juli 2017 och omfattar sju fastigheter med en total uthyrbar area om 104 500 kvm. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management AB.

2019-05-16
Regulatorisk

Logistri Fastighets AB (publ) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för andra halvåret 2019.

2019-04-17
Regulatorisk

Logistri Portfolio 1 AB (publ) ("Bolaget") har instruerat agenten för Bolagets SEK 375 000 000 säkerställda obligationslån med ISIN SE0010413989 ("Obligationerna") att påbörja ett skriftligt förfarande där Bolaget ber obligationsinnehavarna om tillstånd att ändra, bland annat, de allmänna villkoren för Obligationerna ("Obligationsvillkoren"). Syftet med ändringarna är, bland annat, att möjliggöra:

2019-04-04
Regulatorisk

Logistri Fastighets AB meddelar att bolagets årsstämma i Stockholm idag bland annat fastställt räkenskaperna, omvalt styrelsen i bolaget samt valt in en ny ledamot, beslutat om utdelning och fattat beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.

2019-04-01
Regulatorisk

Fastighetsförvärvet utförs genom tre av varandra oberoende affärer. Förvärven sker inom landets storstadsregioner med fastigheter belägna i Stockholmsregionen (Botkyrka, Sollentuna, Stockholm och Värmdö), Göteborgsregionen (Härryda, Vårgårda och Falköping) samt Öresund (Trelleborg). De längsta löptiderna återfinns i Vårgårda, Falköping och Trelleborg med en genomsnittlig återstående hyrestid om cirka 11 år. Övriga fastigheter är belägna inom centrala storstadslägen vilka bedöms ha en betydande hyrespotential. Bolaget har tillträtt fastigheterna den 1 april 2019 enligt plan.

2019-03-06
Regulatorisk

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org nr. 559122-8654, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 april 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

1
2
3