Vi utvecklar och förvaltar ändamålsenliga lokaler i samarbete med våra hyresgäster i syfte att långsiktigt stödja dessa i sin dagliga verksamhet.

Våra fastigheter

Portföljen utgör idag cirka 183 211 kvadratmeter lokaler inom segmentet lager- och lättindustri. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar.

Byggnaderna är generellt rationella, ändamålsenliga och utformade i enlighet med våra hyresgästers behov. Fastigheterna ska vara anpassade för att i största möjliga mån utgöra ett verktyg till våra kunder att kunna skapa värde i sin affär gentemot slutkund.

Vår Verksamhet

Logistri är en närvarande fastighetsaktör med en ambition att växa i takt med att våra hyresgäster växer. Vi ska utveckla och förvalta ändamålsenliga lokaler i samarbete med våra hyresgäster och långsiktigt stödja dessa i sin dagliga verksamhet.

Utöver detta så för vi en aktiv dialog med nya potentiella hyresgäster som antingen vill hyra lokaler eller är intresserade av att sälja sina fastigheter och på så sätt låta oss agera långsiktig hyresvärd.

Investor relations

Vi har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom at förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information.

Logistri Fastighets AB blev under andra halvåret 2017 noterat på Spotlight Stock Market. Här hittar du aktieinformation, pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Bolagsstyrning

Logistri Fastighets AB utgör moderbolag i en koncern med flera dotterbolag. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto som tillhandahåller en rad specialistfunktioner anpassade för att på bästa sätt utveckla Logistri som bolag.

Organisationen utgörs främst av funktionerna förvaltning och affärsutveckling. VD har det huvudsakliga ansvaret för affärsutveckling, ekonomistyrning, resultatuppföljning och informationsfrågor.

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Nästa händelse