Vår verksamhet

Logistri utvecklar och förvaltar ändamålsenliga lokaler i samarbete med våra hyresgäster för att på lång sikt stödja dessa i sin dagliga verksamhet.

Vad vi gör

Logistri är en närvarande fastighetsaktör med en ambition att växa i takt med att våra hyresgäster växer. Vi ska utveckla och förvalta ändamålsenliga lokaler i samarbete med våra hyresgäster och långsiktigt stödja dessa i sin dagliga verksamhet.

Utöver detta så för vi en aktiv dialog med nya potentiella hyresgäster som antingen vill hyra lokaler eller är intresserade av att sälja sina fastigheter och på så sätt låta oss agera långsiktig hyresvärd.

VD har ordet

För den svenska hyresgästmarknaden vill vi vara en specialiserad och proaktiv partner för lokaler inom segmentet lager- och lättindustri. Man ska som vår kund uppleva att man har en nära och tydlig relation och att man löpande kan diskutera hyresfrågor och tillväxtplaner med oss som partner.

För finansmarknaden vill vi kunna erbjuda en attraktiv avkastning i form av regelbundna och stabila utdelningar. Vi ser fastigheter inom lager- och lättindustri som ett tillgångsslag med stor potential.