Bolagsstyrning

Bolaget förvaltas av en ledning med mångårig erfarenhet av fastighetsbranschen. VD har det huvudsakliga ansvaret för affärsutveckling, ekonomistyrning, resultatuppföljning och informationsfrågor.

Styrelsen

Styrelsens har betydande erfarenhet från fastighetsutveckling, ekonomisk analys och svenska industribolag.

Ledning

Ledningen har många års erfarenhet av teknisk förvaltning, transaktioner och projektutveckling.

Värderingar

Logistri agerar utifrån en uppsättning utvalda värderingar.