Styrelse och revisor

Styrelsen besitter betydande kunskaper inom fastighetsutveckling, ekonomisk analys och innehar en grundlig förståelse för svenska industribolag.

Henrik Viktorsson Ordförande

Född: 1975 | Antal aktier: 610 664 (genom bolag, oberoende ledamot)

Ekonom med masterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan, Helsingfors.

Henrik har över 20 års erfarenhet inom finansbranschen och är idag VD och Partner på Solidcap. Han är även styrelseordförande i Mälaråsen, styrelseledamot i Delarka Holding och Flexens. Henrik har tidigare arbetat i över 10 år som Investment Manager på Nordea Bank AB och som Senior Portfolio Manager och Deputy CIO på Alandia Försäkring.

Patrik von Hacht Ledamot

Född: 1961 | Antal aktier: 127 500 (Obereonde ledamot)

Ekonom med kandidatexamen inom redovisning och finansiering, Örebro Universitet

Patrik har över 30 års erfarenhet inom revision, redovisning, finansiering och analys samt sitter som styrelseledamot i Leomar, AdMare Shipmanagement och Medway Invest. Patrik har tidigare arbetat som CFO i ett flertal bolag. 

Peter Hogren Ledamot

Född: 1978 | Antal aktier: 0 (oberoende ledamot)

Jurist med magisterexamen inom juridik, Lunds universitet

Peter har över tio års erfarenhet inom upphandling, projektering och finansiering av vindkraft och fastigheter. Han arbetar dagligen med bostadsutveckling på Blooc och är styrelseledamot i Akredo. Peter har tidigare arbetat inom Kinneviksfären och grundat vindkraftsbolaget Greenfield Wind som sedan 2014 är en del av OX2. 

Mattias Ståhlgren Ledamot

Född: 1972 | Antal aktier: 318 679 (Oberoende ledamot)

Jurist med magisterexamen inom juridik, Stockholms universitet

Mattias har över 10 års erfarenhet från finansbranschen och är idag VD för Fareoffice och Farepayment. Mattias har tidigare arbetat som fondförvaltare på Remium där han förvaltade fonden Remium Småbolag Sverige.

Revisor

Fredric Hävrén Revisor

Född: 1971

Civilekonom, Linköpings Universitet

Fredric är auktoriserad revisor och partner inom EY och helt specialiserad på fastighetsområdet med mer än 20 ås erfarenhet från revision och konsultation inom fastighets- och byggbranschen. Fredric har stor börserfarenhet och är bland annat huvudansvarig revisor för Klövern, HEBA och Magnolia. Andra väsentliga uppdrag som Fredric har är Unibail Rodamco Sverige, Nordisk Renting, Bygga Bostäder och Byggvesta.

Logistri Fastighets AB

Logistri utvecklar och förvaltar lager- och lättindustrifastigheter