Styrelse och revisor

Styrelsen besitter betydande kunskaper inom fastighetsutveckling, ekonomisk analys och innehar en grundlig förståelse för svenska industribolag.

Lennart Öman Ordförande

Född 1962 | Antal aktier: 0 (oberoende ledamot)

Civilingenjör med magisterexamen inom datateknik, Kungliga Tekniska Högskolan

Lennart är idag VD för Victorsson Poultry samt CFO och investment manager i Nötudden Invest. Han sitter i styrelsen för Nötudden Invest, Fricweld, Victorsson Poultry, Stratcon Affärsutveckling och Advantum Kompetens. Lennart har tidigare haft ledande positioner på Accenture och Ericsson.

Patrik von Hacht Ledamot

Född: 1961 | Antal aktier: 100 000

Ekonom med kandidatexamen inom redovisning och finansiering, Örebro Universitet

Patrik har över 30 års erfarenhet inom revision, redovisning, finansiering och analys samt sitter som styrelseledamot i Leomar, AdMare Shipmanagement och Medway Invest. Patrik har tidigare arbetat som CFO i ett flertal bolag. 

Peter Hogren Ledamot

Född: 1978 | Antal aktier: 0 (oberoende ledamot)

Jurist med magisterexamen inom juridik, Lunds universitet

Peter har över tio års erfarenhet inom upphandling, projektering och finansiering av vindkraft och fastigheter. Han arbetar dagligen med bostadsutveckling på Blooc och är styrelseledamot i Akredo. Peter har tidigare arbetat inom Kinneviksfären och grundat vindkraftsbolaget Greenfield Wind som sedan 2014 är en del av OX2. 

Mattias Ståhlgren Ledamot

Född: 1972 | Antal aktier: 110 000

Jurist med magisterexamen inom juridik, Stockholms universitet

Mattias har över 10 års erfarenhet från finansbranschen och är idag VD för Fareoffice och Farepayment. Mattias har tidigare arbetat som fondförvaltare på Remium där han förvaltade fonden Remium Småbolag Sverige.

Revisor

Jan Palmqvist Revisor

Född: 1962 

Civilekonom, Växjö Högskola

Jan är revisor inom finanssektorn med över 30 års erfarenhet och är idag partner på Deloitte. Han har även stor erfarenhet från uppdrag med sparbanker, fonder och stiftelser. Aktuella revisionsuppdrag är bland andra Brittisk-Svenska Handelskammaren, Amerikanska- och Internationella Handelskammaren, Ikano Bank, Stronghold Group, SABO, Utrikespolitiska Institutet med flera.

Logistri Fastighets AB

Logistri utvecklar och förvaltar lager- och lättindustrifastigheter