Styrelse och revisor

Styrelsen besitter betydande kunskaper inom fastighetsutveckling, ekonomisk analys och innehar en grundlig förståelse för svenska industribolag.

Henrik Viktorsson Ordförande

Född: 1975 | Antal aktier: 610 664 (genom bolag, oberoende ledamot)

Ekonom med masterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan, Helsingfors.

Henrik har över 20 års erfarenhet inom finansbranschen och är idag VD och Partner på Solidcap. Han är även styrelseordförande i Mälaråsen, styrelseledamot i Delarka Holding och Flexens. Henrik har tidigare arbetat i över 10 år som Investment Manager på Nordea Bank AB och som Senior Portfolio Manager och Deputy CIO på Alandia Försäkring.

Patrik von Hacht Ledamot

Född: 1961 | Antal aktier: 127 500 (Obereonde ledamot)

Ekonom med kandidatexamen inom redovisning och finansiering, Örebro Universitet

Patrik har över 30 års erfarenhet inom revision, redovisning, finansiering och analys samt sitter som styrelseledamot i Leomar, AdMare Shipmanagement och Medway Invest. Patrik har tidigare arbetat som CFO i ett flertal bolag. 

Mattias Ståhlgren Ledamot

Född: 1972 | Antal aktier: 318 679 (Oberoende ledamot)

Jurist med magisterexamen inom juridik, Stockholms universitet

Mattias har över 10 års erfarenhet från finansbranschen och är idag VD för Fareoffice och Farepayment. Mattias har tidigare arbetat som fondförvaltare på Remium där han förvaltade fonden Remium Småbolag Sverige.

Helena Elonsson Ledamot

Född: 1970 | Antal aktier: 0 (oberoende ledamot)

Civilingenjör med masterexamen inom byggnadsteknik , Kungliga Tekniska Högskolan

Helena har över 20 års erfarenhet inom projektledning, projektutveckling och fastighetsutveckling för större projekt med inriktning på köpcentrumhandel, bostäder och kontor i Norden. Helena är ansvarig för projektutveckling på Slättö Förvaltning och har tidigare haft seniora befattningar på bland annat Unibail-Rodamco, Heba, Strabag, Citycon och Fabege.

Robin Englén Ledamot

Född 1984 | Antal aktier: 0 (oberoende ledamot)

Magisterexamen i företagsekonomi, inriktning redovisning och finans, Stockholms Universitet.

Robin har över 15 års erfarenhet från fastighetsbranschen och revision och är idag Partner, CFO & styrelseledamot i Green Group. Han är även styrelseledamot i Preservium Property, Djurgårdsstadens Fastigheter, Parkando, Solid Equity med flera bolag. Robin har tidigare arbetat på Pareto Securities och varit vd för bland annat Mälaråsen, Fleming Properties och Origa Care. Tidigare var Robin revisor på Deloitte i Stockholm och Hong Kong.

Revisor

Fredric Hävrén Revisor

Född: 1971

Civilekonom, Linköpings Universitet

Fredric är auktoriserad revisor och partner inom EY och helt specialiserad på fastighetsområdet med mer än 20 ås erfarenhet från revision och konsultation inom fastighets- och byggbranschen. Fredric har stor börserfarenhet och är bland annat huvudansvarig revisor för Klövern, HEBA och Magnolia. Andra väsentliga uppdrag som Fredric har är Unibail Rodamco Sverige, Nordisk Renting, Bygga Bostäder och Byggvesta.