Våra Fastigheter

Logistri är idag verksamt på sju orter i mellersta och södra Sverige.

Fastigheter för lager- och lättindustri

Portföljen utgör idag cirka 104 500 kvadratmeter lokaler inom segmentet lager- och lättindustri. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största motorvägar och hamnar.

Byggnaderna är generellt rationella, ändamålsenliga och utformade i enlighet med våra hyresgästers behov. Fastigheterna ska vara anpassade för att i största möjliga mån utgöra ett verktyg till våra kunder att kunna skapa värde i sin affär gentemot slutkund.

7

Antal fastigheter

45

Hyra, Mkr

104479

Uthyrningsbar area, m²

Portföljen

Portföljen
AB Gustaf Kähr

Kährs är en av världens största tillverkare av moderna trägolv.

Orthex Sweden AB

Orthex Group är Nordens ledande tillverkare av hushållsprodukter som gör livet enklare för kunden.

Prototal AB

Prototal är den största och det mest specialiserade prototypföretaget i Norden.

Prototal PDS AB

Dotterbolag till Prototal AB med fokus på prototyper, formverktyg och formsprutning av plastartiklar.

EBP i Olofström AB

EBP i Olofström är en av norra Europas större tillverkare av karossdelar inom nischvolymsegmentet.

Johnson Metall AB

Johnson Metall AB är Nordens största tillverkare av glidlager, ämnesrör och formdetaljer i brons.

Fastighetsbeteckning Hyresgäst Kommun Adress Area Värdeår
Tallen 58  AB Gustaf Kähr Nybro Flyebovägen 10, Nybro 20 416 m² 2010
Tingsryd 3:14  Orthex Sweden AB Tingsryd Växjövägen 1, Tingsryd 21 124 m² 1979
Tackjärnet 3  Johnson Metall AB Örebro Stålgatan 15, Örebro 22 700 m² 1972
Holje 103:9  EBP i Olofström AB Olofström Agrasjövägen 3-5, Olofström 18 354 m² 1999
Älgskytten 13  Prototal AB Jönköping Instrumentvägen 6, Jönköping 10 896 m² 2004
Skräddaren 1  Prototal PDS AB Götene Hantverksgatan 2, Götene 9 275 m² 1995
Sävare 19:12  Prototal PDS AB Lidköping Maskrosvägen 3, Vinninga 1 714 m² 1991