Nordens största prototyptillverkare

Prototal är idag nordens största och mest specialiserade prototyptillverkare. Prototal är resultatet av att Electrolux i slutet av 90-talet avyttrade den del av verksamheten som inte utgjorde deras core-business.

Avyttringen skedde i etapper där prototypavdelningen för plåt, med en Quintuspress, var första delen att avyttras för att sedan följas av prototypavdelningen för plast. Utköpen skedde till största del av personalen och avdelningen omfattade bland annat Europas första 3D-printer. Under våren 2012 förvärvades PDS. Detta var en resursökning inom formsprutning som var nödvändig för att möta marknadens efterfrågningar.

Fastigheten har en markareal om cirka 17 000 kvadratmeter och en uthyrningsbar area om cirka 11 000 kvadratmeter. Byggnaden består i huvudsak av produktionslokaler med inslag av lager och kontor.

Hyresgäst

Prototal AB

Webbplats

Prototal AB
Älgskytten 13
Hyresgäst
Prototal AB
Kommun
Jönköping
Adress
Instrumentvägen 6, Jönköping
Uthyrningsbar area
10 896 m²
Värdeår
2004