Våra värderingar

Logistri är ett bolag specialiserat på fastigheter där våra hyresgästers verksamhet är starkt integrerat i fastigheten. Stabilitet och en klok utveckling av bolagets tillgångar i samförstånd med våra hyresgäster är en förutsättning för långsiktig lönsamhet och en uthållig utdelning till bolagets aktieägare.

Våra fastigheter

Pålitlighet och transperens

Vår Verksamhet

Lyhördhet och analys

Investor relations

Insatta och relevanta

Bolagsstyrning

Agera – vara proaktiva