Ledning

Ledningen har många års erfarenhet av teknisk förvaltning, transaktioner och projektutveckling.

Ulf Attebrant

Verkställande Direktör

Ulf har över 30 års erfarenhet från fastighetsbranschen och är verkställande direktör för Logistri. Ulf har tidigare haft flertalet ledande befattningar på Atrium Ljungberg, Citycon, CBRE Basale och Fabege.

Tel: +46 8 402 5387
E-post: ulf.attebrant@paretosec.com

Ulf Attebrant

Sara Williamson

Investerarrelationer

Civilekonom, Umeå Universitet

Sara har mångårig erfarenhet från den finansiella sektorn och arbetar förutom som IR ansvarig för bolaget som CEO för Pareto Business Management. Sara kommer senast från EY där hon arbetat som management konsult och Rezidor Hotel Group som business controller.

Tel: +46 (0)8 402 53 94
E-post: sara.williamson@paretosec.com

Sara Williamson

Anna Forsgren

Teknisk förvaltning

Civilingenjör med masterexamen inom Energi- och byggfysik, Kungliga Tekniska Högskolan

Anna har över 15 års erfarenhet av teknisk förvaltning och är ansvarig för fastigheternas tekniska underhåll och tillhörande administration. Anna har tidigare arbetat på för Newsec, Alecta, RIBA och IVT där hon hanterat ett flertal frågor såsom energioptimering och teknisk projektering.

Tel: +46 8 402 5386
E-post: Anna.Forsgren@paretosec.com

Anna Forsgren

Anna Karnöskog

Finansiell förvaltning

Fastighetsekonom, Karlstads Universitet

Anna har över 7 års erfarenhet från den kommersiella fastighetssektorn och är ansvarig för bolagets ekonomi och rapportering. Anna har tidigare arbetat för Olav Thon-koncernen i Sverige och HSB Stockholm som redovisningsekonom och ekonomisk förvaltare.

Tel: +46 8 402 5391
E-post: Anna.Karnoskog@paretosec.com

Anna Karnöskog