Pressmeddelanden

 

Beslut om ändrat datum för delårsrapport för tredje kvartalet

Logistri Fastighets AB (publ) meddelar idag att styrelsen har beslutat om ändrad tidpunkt för offentliggörande av delårsrapport avseende tredje kvartalet 2023.

Följande datum har beslutats för bolagets rapportering:

2023-11-13      Delårsrapport, kvartal 3, 2023

Tidigare offentliggjort rapportdatum var 2023-11-23.

För ytterligare information, vänlig kontakta

David Träff, verkställande direktör
Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 089 04 66
[email protected]

Logistri Fastighets AB (publ) i korthet

Logistri Fastighets AB (publ) är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter främst inom segmenten lätt industri, lager och logistik. Visionen är att vara en stabil och långsiktig partner till företag som efterfrågar verksamhetsanpassade och hållbara lokaler. Bolagets övergripande målsättning är att med högt kundförtroende generera ett stabilt kassaflöde och en hög riskjusterad avkastning. Våra hyresgäster är verksamma inom olika branscher där flertalet är svenska och internationella industri- och verkstadsbolag. Fastigheterna ligger i Stockholm, Göteborg samt i södra och mellersta Sverige, i nära anslutning till strategisk infrastruktur som större vägar, järnväg och hamnar. Bolaget har huvudkontor i Stockholm. 
Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market 2017.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB (publ), vänligen besök www.logistri.se och www.spotlightstockmarket.com.