Finansiell kalender

februari 27 2020
Bokslutskommuniké 2019
april 02 2020
Årsstämma 2020