Finansiell kalender

december 27 2018
Beslutad utdelning december 2018

Avstämningsdag: 2018-12-19
Utdelningsdag: 2018-12-27
Utdelning/aktie: 2,25 SEK

februari 27 2019
Bokslutskommuniké 2018
maj 21 2019
Delårsrapport
Logistri Fastighets AB

Logistri utvecklar och förvaltar lager- och lättindustrifastigheter