Finansiell kalender

februari 17 2022
Bokslutskommuniké 2021
april 20 2022
Årsstämma
Logistri Fastighets AB

Logistri utvecklar och förvaltar lager- och lättindustrifastigheter