Finansiell kalender

februari 16 2023
Bokslutskommuniké 2022
april 26 2023
Årsstämma
Logistri Fastighets AB

Logistri utvecklar och förvaltar lager- och lättindustrifastigheter