Bolagsstämmor

Bolagsstämman är Logistri Fastighets AB:s högsta beslutande organ. Samtliga aktieägare har rätt att delta, få ett ärende behandlat samt rösta för sina aktier. Vid årsstämman väljs bolagets styrelse, externa revisorer och bolagets årsredovisning fastställs.

Extra bolagsstämma i Logistri Fastighets AB den 28 januari 2019

Extra bolagsstämman ägde rum måndagen den 28 januari 2019 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär 

Logistri Fastighets AB

Logistri utvecklar och förvaltar lager- och lättindustrifastigheter