Bolagsstämmor

Bolagsstämman är Logistri Fastighets AB:s högsta beslutande organ. Samtliga aktieägare har rätt att delta, få ett ärende behandlat samt rösta för sina aktier. Vid årsstämman väljs bolagets styrelse, externa revisorer och bolagets årsredovisning fastställs.

Årsstämma den 9 april 2018

Årsstämman ägde rum måndagen den 9 april 2018 klockan 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Styrelsens förslag till dispositioner

Fullmaktsformulär

Information om föreslagna styrelseledamöter

Revisionsberättelse

Logistri Fastighets AB

Logistri utvecklar och förvaltar lager- och lättindustrifastigheter