Bolagsstämmor

Bolagsstämman är Logistri Fastighets AB:s högsta beslutande organ. Samtliga aktieägare har rätt att delta, få ett ärende behandlat samt rösta för sina aktier. Vid årsstämman väljs bolagets styrelse, externa revisorer och bolagets årsredovisning fastställs.

Årsstämma den 4 april 2019

Årsstämman ägde rum torsdagen den 4 april 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till utdelning

Information om föreslagna ledamöter

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Logistri Fastighets AB

Logistri utvecklar och förvaltar lager- och lättindustrifastigheter