Bolagsstämmor

Bolagsstämman är Logistri Fastighets AB:s högsta beslutande organ. Samtliga aktieägare har rätt att delta, få ett ärende behandlat samt rösta för sina aktier. Vid årsstämman väljs bolagets styrelse, externa revisorer och bolagets årsredovisning fastställs.

Årsstämma den 20 april 2022 

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB, kallades till årsstämma onsdagen den 20 april 2022 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9, i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till utdelning inkl yttrande

Logistri Fastighets AB

Logistri utvecklar och förvaltar lager- och lättindustrifastigheter