Bolagsstämmor

Bolagsstämman är Logistri Fastighets AB:s högsta beslutande organ. Samtliga aktieägare har rätt att delta, få ett ärende behandlat samt rösta för sina aktier. Vid årsstämman väljs bolagets styrelse, externa revisorer och bolagets årsredovisning fastställs.

Årsstämma den 25 april 2024

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), kallades till årsstämma torsdag den 25 april 2024 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9, i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Styrelsens förslag

Fullmaktsformulär

Förslag till ny bolagsordning