Bolagsstämmor

Fullmaktsformulär

Bolagsstämman är Logistri Fastighets AB:s högsta beslutande organ. Samtliga aktieägare har rätt att delta, få ett ärende behandlat samt rösta för sina aktier. Vid årsstämman väljs bolagets styrelse, externa revisorer och bolagets årsredovisning fastställs.

Årsstämma den 2 april 2020 

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 2 april 2020 klockan 09.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Information om föreslagna ledamöter

Logistri Fastighets AB (publ):s styrelse beslutar att återkalla förslaget om utdelning

Styrelsens förslag till utdelning inkl yttrande