Aktien

Logistri Fastighets AB (publ) handlas på Spotlight Stock Market sedan 2017-10-23. Bolaget har ett aktieslag. Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 4 890 000 kronor fördelat på 4 890 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: LOGIST

ISIN-kod: SE0008014534

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: LOGIST.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 12 januari 2023

Ägare Andel av kapital och röster
Henrik Viktorsson med bolag 19,76%
Nordnet Pensionsförsäkring 9,30%
Mattias Ståhlgren 6,95%
Avanza Pension 5,52%
Patrick von Hacht 3,78%
GADD & Cie S.A. 3,05%
Anders Carlsson 2,72%
Göran Källebo 2,25%
Hans Johnsen 2,38%
Swedbank försäkring 2,12%

Källa: Spotlight Stock Market

Tecknare i emission avslutad den 19 mars 2019

Se dokument

Logistri Fastighets AB

Logistri utvecklar och förvaltar lager- och lättindustrifastigheter