Aktien

Logistri Fastighets AB (publ) handlas på Spotlight Stock Market sedan 2017-10-23. Bolaget har ett aktieslag. Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 4 890 000 kronor fördelat på 4 890 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: LOGIST

ISIN-kod: SE0008014534

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: LOGIST.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 december 2020

Ägare Andel av kapital och röster
Solid Equity AB 13,87%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 9,22%
Mattias Ståhlgren 6,52%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 4,63%
Artipelaginvest AB 4,09%
SEB AB, Luxembourg Branch 3,30%
Patrik von Hacht
3,22%
LGT Bank LDT 3,05%
Anders Carlsson 2,45%
Farsviken 2.45%

Källa: Spotlight Stock Market

Tecknare i emission avslutad den 19 mars 2019

Se dokument

Logistri Fastighets AB

Logistri utvecklar och förvaltar lager- och lättindustrifastigheter