Aktien

Logistri Fastighets AB (publ) handlas på Spotlight Stock Market sedan 2017-10-23. Bolaget har ett aktieslag. Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 2 520 000 kronor fördelat på 2 520 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: LOGIST

ISIN-kod: SE0008014534

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: LOGIST.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 december 2018

Ägare Andel av kapital och röster
Svenpab Ab 11.19%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 6.69%
Ålandsbanken AB 5,31%
Mattias Ståhlgren 4,70%
GADD SMP Fund 4,33%
Patrik von Hacht 3.97%
Göran Källebo 3,97%
Avanza Pension 2,81%
Sven-Göran Buhre  2,55%
Rolf Nilsson AB 2,38%

Källa: Euroclear

Tecknare i emission avslutad den 19 mars 2019

Se dokument

Logistri Fastighets AB

Logistri utvecklar och förvaltar lager- och lättindustrifastigheter