Aktien

Logistri Fastighets AB (publ) handlas på Spotlight Stock Market sedan 2017-10-23. Bolaget har ett aktieslag. Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 4 890 000 kronor fördelat på 4 890 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: LOGIST

ISIN-kod: SE0008014534

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: LOGIST.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 december 2021

Ägare Andel av kapital och röster
Henrik Viktorsson med bolag 17,74%
Nordnet Pensionsförsäkring  9,95%
Mattias Ståhlgren 6,13%
Avanza Pension 5,54%
Patrick von Hacht 3,68%
GADD % Cie S.A 3,05%
Swedbank Försäkring 2,82%
Anders Carlsson 2,50%
Hans Johnsen 2,45%
Göran Källebo 2,38%

Källa: Spotlight Stock Market

Tecknare i emission avslutad den 19 mars 2019

Se dokument