Aktien

Logistri Fastighets AB (publ) handlas på Spotlight Stock Market sedan 2017-10-23. Bolaget har ett aktieslag. Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 2 520 000 kronor fördelat på 2 520 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: LOGIST

ISIN-kod: SE0008014534

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: LOGIST.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 30 september 2018

Ägare Andel av kapital och röster
Svenpab Ab 11.19%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 6.44%
Mattias Ståhlgren 4,70%
GADD & Cie S.A. 4,33%
Göran Källebo 3.97%
Patrik von Hacht 3.97%
Avanza Pension 3,06%
Rolf Nilsson AB 2.38%
Sven-Göran Buhre  2,08%
Upplands Fornminnesförening 1.98%
Källa: Spotlight Stock Market
Logistri Fastighets AB

Logistri utvecklar och förvaltar lager- och lättindustrifastigheter