Aktien

Logistri Fastighets AB (publ) handlas på Spotlight Stock Market sedan 2017-10-23. Bolaget har ett aktieslag. Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 4 890 000 kronor fördelat på 4 890 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: LOGIST

ISIN-kod: SE0008014534

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: LOGIST.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 mars 2019

Ägare Andel av kapital och röster
Svenpab Ab 11.34%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 7.23%
Mattias Ståhlgren 4,70%
GADD & Cie S.A. 4,33%
Göran Källebo 3,97%
Patrik von Hacht 3.97%
Avanza Pension 2,86%
Sven-Göran Buhre  2,62%
Rolf Nilsson AB 2,38%
Upplands Fornminnesförening 1,98%

Källa: Spotlight Stock Market

Tecknare i emission avslutad den 19 mars 2019

Se dokument