Tidigare stämmor

Extra bolagsstämma i Logistri Fastighets AB den 1 november 2017

Extra bolagsstämma i Logistri Fastighets AB onsdagen den 1 november 2017 klockan 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3, 111 96 Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Förslag till ny styrelse

Aktieägares i Logistri Fastighets AB (publ) förslag till styrelsearvode (dagordningens punkt 9 – Fastställande av styrelsearvode)

Kommuniké från extra bolagsstämma

Logistri Fastighets AB

Logistri utvecklar och förvaltar lager- och lättindustrifastigheter