Tidigare stämmor

Årsstämma den 26 april 2023

Aktieägarna i Logistri Fastighets  kallades till årsstämma onsdagen den 26 april 2023 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9, i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Information om föreslagna styrelseledamöter och revisor

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 20 april 2022 

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB, kallades till årsstämma onsdagen den 20 april 2022 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9, i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till utdelning inkl yttrande

Årsstämma den 7 april 2021 

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB kallades till årsstämma onsdagen den 7 april 2021 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9, i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma 

Styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna samt motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Årsstämma den 2 april 2020 

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 2 april 2020 klockan 09.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Information om föreslagna ledamöter

Logistri Fastighets AB (publ):s styrelse beslutar att återkalla förslaget om utdelning

Styrelsens förslag till utdelning inkl yttrande

Extra bolagsstämma den 13 juni 2019

Logistri höll extra bolagsstämma torsdagen den 13 juni 2019 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till vinstutdelning

Styrelsens motiverade yttrande och redogörelse

Revisorns yttrande

Årsstämma den 4 april 2019

Årsstämman ägde rum torsdagen den 4 april 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till utdelning

Information om föreslagna ledamöter

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Extra bolagsstämma i Logistri Fastighets AB den 28 januari 2019

Extra bolagsstämman ägde rum måndagen den 28 januari 2019 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär 

Årsstämma den 9 april 2018

Årsstämman ägde rum måndagen den 9 april 2018 klockan 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Styrelsens förslag till dispositioner

Fullmaktsformulär

Information om föreslagna styrelseledamöter

Revisionsberättelse

Extra bolagsstämma i Logistri Fastighets AB den 1 november 2017

Extra bolagsstämma i Logistri Fastighets AB onsdagen den 1 november 2017 klockan 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3, 111 96 Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Förslag till ny styrelse

Aktieägares i Logistri Fastighets AB (publ) förslag till styrelsearvode (dagordningens punkt 9 – Fastställande av styrelsearvode)

Kommuniké från extra bolagsstämma