Tidigare stämmor

Årsstämma den 2 april 2020 

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 2 april 2020 klockan 09.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Information om föreslagna ledamöter

Logistri Fastighets AB (publ):s styrelse beslutar att återkalla förslaget om utdelning

Styrelsens förslag till utdelning inkl yttrande

Extra bolagsstämma den 13 juni 2019

Logistri höll extra bolagsstämma torsdagen den 13 juni 2019 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till vinstutdelning

Styrelsens motiverade yttrande och redogörelse

Revisorns yttrande

Årsstämma den 4 april 2019

Årsstämman ägde rum torsdagen den 4 april 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till utdelning

Information om föreslagna ledamöter

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Extra bolagsstämma i Logistri Fastighets AB den 28 januari 2019

Extra bolagsstämman ägde rum måndagen den 28 januari 2019 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär 

Årsstämma den 9 april 2018

Årsstämman ägde rum måndagen den 9 april 2018 klockan 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Styrelsens förslag till dispositioner

Fullmaktsformulär

Information om föreslagna styrelseledamöter

Revisionsberättelse

Extra bolagsstämma i Logistri Fastighets AB den 1 november 2017

Extra bolagsstämma i Logistri Fastighets AB onsdagen den 1 november 2017 klockan 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3, 111 96 Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Förslag till ny styrelse

Aktieägares i Logistri Fastighets AB (publ) förslag till styrelsearvode (dagordningens punkt 9 – Fastställande av styrelsearvode)

Kommuniké från extra bolagsstämma