Pressmeddelanden

 

Beslutad finansiell kalender och utdelningsdagar för 2018

Logistri Fastighets AB (publ) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för 2018

Följande datum har beslutats för bolagets rapportering:

2018-05-24 Delårsrapport, kvartal 1 2018
2018-08-23 Halvårsrapport, 2018
2018-11-27 Delårsrapport, kvartal 3 2018

Följande datum har fastställts för bolagets utdelningar:

Beslutad utdelning juni 2018
Avstämningsdag: 2018-06-29
Utdelningsdag: 2018-07-04
Utdelning/aktie: 2,25 SEK

Beslutad utdelning september 2018
Avstämningsdag: 2018-09-28
Utdelningsdag: 2018-10-03
Utdelning/aktie: 2,25 SEK

Beslutad utdelning december 2018
Avstämningsdag: 2018-12-19
Utdelningsdag: 2018-12-27
Utdelning/aktie: 2,25 SEK

Stockholm 2018-04-17

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, VD
Tel: + 46 (0) 70 220 15 84
E-post: [email protected]

Logistri är ett fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta fastigheter för lager och lättindustri i Sverige. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största motorvägar och hamnar. Det samlade värdet på bolagets fastigheter uppgick till 600 mkr per den 31 december 2017 och omfattar sju fastigheter med en total uthyrbar area om cirka 104 500 kvm. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management AB.

Filer för nedladdning