Pressmeddelanden

 

David Träff blir ny vd för Logistri

Logistri Fastighets AB (publ) ("Logistri") meddelar idag att David Träff har utsetts av styrelsen till ny verkställande direktör för Logistri. Med bolagets stabila finansiella ställning tar bolaget nu ett viktigt strategiskt steg genom att anställa David för att leda Logistris fortsatta utveckling och tillväxt.

Rekryteringen av David ger bolaget ökade möjligheter att fokusera på lönsamma förvärv och initiera nya fastighetsutvecklingsprojekt. Fortsatt är huvudfokus ett långsiktigt stabilt förvaltningsresultat och starka band med Logistris hyresgäster och samarbetspartners. Samarbetet med Pareto fortsätter och bolagets nuvarande vd, Ulf Attebrant, kommer att fortsätta i rollen som bolagets COO och vice vd tillsammans med bolagets CFO Anna Karnöskog och fastighetschef Johan Ahlström.

David har flera års erfarenhet av fastighetstransaktioner och fastighetsförvaltning och kommer närmast från Corem. David har de senaste åren arbetat med transaktioner på Corem och Klövern. Tidigare har han erfarenhet från liknande roller på Hemfosa och Natwest Nordisk Renting. Han har en kandidatexamen från KTH och en masterexamen från Bayes Business School i London.

"Det är med stor glädje och entusiasm som jag ser fram emot att tillsammans med våra hyresgäster, affärspartners och styrelsen få leda Logistri vidare in i en ny fas av bolagets utveckling. Logistri är idag ett mycket välskött bolag med attraktiva fastigheter som genererar stabila kassaflöden med låg operationell risk. Tillsammans kommer vi fortsatt utvärdera möjligheterna till att genomföra långsiktigt hållbara investeringar med god lönsamhet såväl inom befintligt bestånd samt tilläggsförvärv", säger David Träff.

Henrik Viktorsson, Styrelsens ordförande, tillägger att:

"Vi är glada över att kunna välkomna David som vd för Logistri. Att ha David på plats innebär en viktig förstärkning för bolaget för att ta ett stort steg mot vår strategi. Han har en bra erfarenhet av branschen och är affärs- och hyresgästorienterad. Tillsammans med vår befintliga organisation kommer David ta Logistri till en ny nivå där vi skall använda vår starka balans för att göra lönsamma tilläggsförvärv med fokus på ett gott samarbete med våra hyresgäster och en god riskjusterad avkastning för våra aktieägare. Logistri skall fortsatt erbjuda det högsta kassaflödet för våra aktieägare bland fastighetsbolagen i vårt segment med liknande fastighetstyper och orter"

David Träff kommer att tillträda senast den 13 februari 2023

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Viktorsson, Styrelsens ordförande, +358 457 3434274

[email protected]

Om Logistri Fastighets AB

Logistri Fastighets AB (publ) är ett specialiserat fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta fastigheter med inriktning på lager- och lättindustri i Sverige och Norden. Fastighetsbeståndet omfattar 18 fastigheter i Stockholm, Göteborg och södra Sverige i bra lägen för hyresgästernas verksamheter och med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. Total uthyrningsbar area är cirka 183 208 m². Marknadsvärdet för bolagets fastighetsportfölj uppgår till 1 646 580 tkr.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök www.logistri.se.

Filer för nedladdning