Pressmeddelanden

 

Förtydligande med anledning av Logistri Fastighets AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

Föreslagen utdelning

Inför årsstämman den 2 april 2020 föreslår styrelsen att utbetalning av utdelningen, om totalt 9 kr per aktie före nästa årsstämma, sker vid fyra tidpunkter.

Det innebär att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 2,25 kronor per aktie motsvarande totalt 11 002 tkr per utbetalningstillfälle.

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Sara Williamson, IR kontakt, Logistri Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 53 94
[email protected] 

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
[email protected] 

Filer för nedladdning
Logistri Fastighets AB

Logistri utvecklar och förvaltar lager- och lättindustrifastigheter