Pressmeddelanden

 

Kommuniké från extra bolagsstämma i Logistri

Logistri Fastighets AB meddelar idag att dagens extra bolagsstämma i Stockholm bland annat valt en ny styrelse i bolaget.

Vid extra bolagsstämman fattades följande beslut:

Val av styrelse

Bolagsstämman valde Patrik von Hacht, Peter Hogren, Mattias Ståhlgren och Lennart Öman till nya ordinarie ledamöter, för tiden intill nästa årsstämma. Ulf Attebrant, Jacob Anderlund och Joachim Carlsson avgick som ledamöter.

Styrelsearvode

Bolagsstämman beslutade att styrelsens ordförande ska ha rätt till arvode om 60 000 kr och övriga ledamöter 
40 000 kr.

Ändring av bolagsordning § 6

Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningens gränser avseende lägsta antalet ledamöter så att lägsta antalet ledamöter nu är fyra istället för tre.

Konstituerande styrelsemöte

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Lennart Öman till styrelseordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, VD

Tel: + 46 (0) 70 220 15 84

E-post: [email protected]

Logistri är ett fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största motorvägar och hamnar. Det samlade värdet på bolagets fastigheter uppgick till 600 mkr per den 7 juli 2017 och omfattar sju fastigheter med en total uthyrbar area om 104 500 kvm. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management AB.