Pressmeddelanden

 

LOGISTRI FASTIGHETS AB EMITTERAR SÄKERSTÄLLT OBLIGATIONSLÅN OM 350 MILJONER KRONOR

Den 18 mars 2019, meddelade Logistri Fastighets AB (publ) att bolaget förvärvar fastigheter till ett värde om 584 miljoner kronor. Förvärvet är villkorat av att finansiering erhålls.
Bolaget meddelade vidare den 18 mars 2019 att bolaget avser att emittera ett obligationslån till ett belopp om 350 miljoner kronor för att delvis finansiera förvärvet av Fastigheterna.

Bolaget har framgångsrikt placerat ett säkerställt obligationslån om 350 miljoner kronor.
Det nya obligationslånet förfaller i maj 2021 och löper med en fast ränta om fyra procent. Bolaget avser att notera det nya obligationslånet på Nasdaq First North.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas för att finansiera delar av förvärvet av fastigheterna, delvis finansiera transaktionskostnader i samband med obligationsemissionen och förvärvet, refinansiera befintlig upplåning i de fastighetsägande bolagen samt finansiera allmänna bolagsändamål.

Den övertecknade obligationsemissionen möttes av ett stort intresse bland primärt nordiska institutioner kompletterad med efterfrågan från södra Europa.

Pareto Securities AB har agerat finansiell rådgivare i samband med obligationsemissionen.

FR, MAR 22, 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Attebrant, VD, +46 8 402 53 87

Denna information är sådan informationen som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 mars 2019, kl. 16.45 CET.

Om Logistri Fastighets AB
Logistri är ett växande fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. 
Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. 
För mer information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök www.logistri.se.

Filer för nedladdning