Pressmeddelanden

 

Logistri Fastighets AB - Slutför förvärv av en fastighet i Stockholm

Logistri Fastighets AB (publ) ("Logistri") meddelar idag att bolaget har tillträtt fastigheten Lastbilen 5 i Tyresö. Hyresgäst är IV Frohe Sweden AB. Säljare är AB MälarVerken ("MälarVerken").

Logistri har idag tillträtt fastigheten Tyresö Lastbilen 5. Efter förvärvet omfattar Logistris fastighetsportfölj 19 fastigheter varav 6 i Stockholm.

" Logistri har idag slutfört förvärvet av Lastbilen 5 i Tyresö och förstärker portföljen med välbelägna Stockholmsfastigheter. Logistri hälsar IV Frohe Sweden AB välkomna som hyresgäst och tackar MälarVerken för en bra och konstruktiv process.säger bolagets VD, David Träff.

Advokatfirman Kane har varit Logistris legala rådgivare i transaktionen.
Catella Corporate Finance och DLA Piper var säljarens transaktionsrådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Träff, Verkställande direktör

Logistri fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 089 04 66
[email protected]            

Om Logistri Fastighets AB
Logistri Fastighets AB (publ) är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter främst inom segmenten lätt industri, lager och logistik. Visionen är att vara en stabil och långsiktig partner till företag som efterfrågar verksamhetsanpassade och hållbara lokaler. Bolagets övergripande målsättning är att med högt kundförtroende generera ett stabilt kassaflöde och en hög riskjusterad avkastning. Våra hyresgäster är verksamma inom olika branscher där flertalet är svenska och internationella industri- och verkstadsbolag. Fastigheterna ligger i Stockholm, Göteborg samt i södra och mellersta Sverige, i nära anslutning till strategisk infrastruktur som större vägar, järnväg och hamnar. Bolaget har huvudkontor i Stockholm.  Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market 2017.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök www.logistri.se.

Filer för nedladdning