Pressmeddelanden

 

Logistri Fastighets AB - tecknar avtal om förvärv av en fastighet i Stockholm

Logistri Fastighets AB (publ) ("Logistri") meddelar idag att bolaget tecknat ovillkorat avtal om förvärv av fastigheten Lastbilen 5 i Tyresö. Hyresgäst är IV Frohe Sweden AB. Säljare är AB MälarVerken ("MälarVerken").

Logistri har idag tecknat ett aktieöverlåtelseavtal om förvärv av 100 % av aktierna i det bolag som äger fastigheten Tyresö Lastbilen 5. Tillträde beräknas ske 24 november 2023.  Fastigheten ligger i Pettersboda industriområde, cirka 900 meter från Tyresö Centrum och är en modern industrifastighet som är uppförd i tre etapper mellan 1986 och 2013 och omfattar cirka 3 838 m2 uthyrningsbar area. Fastigheten är väl underhållen och har en flexibel planlösning som möjliggör framtida utveckling.

MälarVerken var tidigare ägare till verksamheten som bedrivs i fastigheten och har ägt och utvecklat fastigheten sedan 1999. Hyresgästen IV Frohe Sweden AB ingår i IV Group och är en ledande partner inom precisionsgjuten plast för medicin-, industri- och fordonssektorerna. Hyresavtalet är ett så kallat "dubbel netto" avtal där hyresgästen ansvarar för alla löpande drift- och underhållskostnader och fastighetsskatt. Fastighetsägaren har endast ansvar för långsiktigt underhåll av tak, fasader och den bärande konstruktionen.

Efter förvärvet omfattar Logistris fastighetsportfölj 19 fastigheter, total uthyrningsbar area är
187 033 m2.

"Logistri har tecknat ovillkorat avtal om att förvärva en modern industrifastighet i Tyresö. Fastigheten är ett utmärkt tillägg till vår stockholmsportfölj. Vi är samtidigt glada att snart få hälsa IV Frohe välkomna som hyresgäst i Logistri. Vårt starka kassaflöde och vår stabila finansiella ställning ger oss möjlighet att växa i rådande marknad där vi ska fortsätta att utveckla bolaget till en ledande aktör inom segmentet lager- och lättindustrifastigheter. Vi ser fram emot att fortsätta göra tilläggsförvärv med fokus på kassaflöde och långsiktigt värdeskapande" säger bolagets VD, David Träff.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Träff, Verkställande direktör

Logistri fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 089 04 66
[email protected]          

Om Logistri Fastighets AB

Logistri Fastighets AB (publ) är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter främst inom segmenten lätt industri, lager och logistik. Visionen är att vara en stabil och långsiktig partner till företag som efterfrågar verksamhetsanpassade och hållbara lokaler. Bolagets övergripande målsättning är att med högt kundförtroende generera ett stabilt kassaflöde och en hög riskjusterad avkastning. Våra hyresgäster är verksamma inom olika branscher där flertalet är svenska och internationella industri- och verkstadsbolag. Fastigheterna ligger i Stockholm, Göteborg samt i södra och mellersta Sverige, i nära anslutning till strategisk infrastruktur som större vägar, järnväg och hamnar. Bolaget har huvudkontor i Stockholm.  Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market 2017.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök www.logistri.se.

Filer för nedladdning