Pressmeddelanden

 

Logistri noteras på AktieTorget med första handelsdag den 23 oktober 2017

Logistri Fastighets AB har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på AktieTorget och första handelsdag kommer att vara 23 oktober 2017.

Logistri är ett svenskt fastighetsbolag som sedan september 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj bestående av sju lager- och lättindustrifastigheter i södra Sverige. Beståndet omfattar ca 100 000 kvm och fastigheterna är fullt uthyrda på långa hyresavtal med en genomsnittlig återstående löptid om cirka 15 år.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.

Pareto Securities har varit finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist legal rådgivare åt Logistri i transaktionsprocessen, kapitalanskaffningen och noteringsprocessen.

Handelsinformation:
Första handelsdag: 23 oktober 2017
Kortnamn på AktieTorget: LOGIST
Noteringskurs: 100 kr
ISIN-kod: SE0010414615
Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Noteringsmemorandum kommer att publiceras på AktieTorgets webbplats och bolagets webbplats www.logistri.se.

Stockholm, 2017-10-18

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Attebrant, Styrelseordförande
Tel: + 46 (0) 70 220 15 84
E-post: [email protected]

Logistri är ett fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största motorvägar och hamnar. Det samlade värdet på bolagets fastigheter uppgick till 600 mkr per den 7 juli 2017 och omfattar sju fastigheter med en total uthyrbar area om 104 500 kvm. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management AB.