Pressmeddelanden

 

Logistri tecknar 7-årigt grönt hyresavtal med Leax Skaraborg AB i Falköping

Logistri Fastighets AB har tecknat ett nytt grönt hyresavtal med Leax Skaraborg AB, som ingår i Leax Group, och investerar samtidigt i en solcellsanläggning. Leax hyr sedan tidigare hela fastigheten Falköping Spjutet 1 och den intilliggande fastigheten Falköping Falevi 2:1 om 16 246 kvm som är väl anpassad till hyresgästens verksamhet.

"Det är mycket glädjande att vi förlängt hyresförhållandet med Leax. För oss är det viktigt att möta våra kunders behov av verksamhetsanpassade och hållbara lokaler samt att upprätthålla långsiktiga kundrelationer. Genom att teckna ett grönt hyresavtal som även omfattar att vi investerar i en solcellsanläggning, utreds möjligheten att komplettera en miljöcertifiering av byggnaden, visar på vårt åtagande att kontinuerligt minska energianvändningen i våra fastigheter"kommenterar David Träff VD för Logistri.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Träff, VD

+46 70 089 04 66

[email protected]

Om Logistri Fastighets AB

Logistri Fastighets AB (publ) är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter främst inom segmenten lätt industri, lager och logistik. Visionen är att vara en stabil och långsiktig partner till företag som efterfrågar verksamhetsanpassade och hållbara lokaler. Bolagets övergripande målsättning är att med högt kundförtroende generera ett stabilt kassaflöde och en hög riskjusterad avkastning. Våra hyresgäster är verksamma inom olika branscher där flertalet är svenska och internationella industri- och verkstadsbolag. Fastigheterna ligger i Stockholm, Göteborg samt i södra och mellersta Sverige, i nära anslutning till strategisk infrastruktur som större vägar, järnväg och hamnar. Bolaget har huvudkontor i Stockholm.  Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market 2017.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök www.logistri.se.

Filer för nedladdning