Pressmeddelanden

 

Logistri Fastighets AB - ökat fastighetsvärde under kvartal 4

Marknadsvärdet för fastighetsportföljen ökade under sista kvartalet 2021 med 3,6 % och totalt 11,5 % under 2021 till följd av fortsatt stark marknadsutvecklingen i segmentet industri- och lagerfastigheter i Sverige.  

Logistri Fastighets AB (publ) ("Logistri") har idag erhållit marknadsvärdering av bolagets fastighetsportfölj per den 31 december 2021 som uppgår till 1 572 580 000 kr (jämfört med 1 410 300 000 kr per 31 december 2020 och 1 517 790 000 kr per 1 oktober 2021) Det innebär att marknadsvärdet för bolagets fastigheter ökade med cirka 55 000 000 kr (3,6 %) sista kvartalet 2021 och totalt med 162 280 000 kr (11,5 %) under helåret 2021. Värderingen har utförts av CBRE Sweden AB

Det pågående förvärvet av fastigheten Kylskåpet 2 i Motala ingår inte i fastighetsvärdet per årsskiftet utan tillkommer under kvartal 1, 2022, då transaktionen beräknas vara slutförd.

"Vi noterar att intresset i marknaden för den typ av fastigheter som Logistri investerar i är fortsatt starkt och att avkastningskraven fortsätter att sjunka för de bästa objekten med ökat fastighetsvärde som följd. Genom förvärvet i Motala bevisar vi att det går att identifiera goda affärer i marknaden som både köpare och säljare är nöjda med. Logistri ökar nu takten i tillväxten och ser fram mot att göra flera tilläggsförvärv under året ." säger bolagets VD, Ulf Attebrant.

Denna information är sådan som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 januari 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Attebrant, VD, +46 8 402 53 87
[email protected] 

Om Logistri Fastighets AB
Logistri Fastighets AB (publ) är ett specialiserat fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta fastigheter med inriktning på lager- och lättindustri i Sverige och Norden. Fastighetsbeståndet omfattar 17 fastigheter i Stockholm, Göteborg och södra Sverige i bra lägen för hyresgästernas verksamheter och med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. Total uthyrningsbar area är cirka 171 000 m². Marknadsvärdet för bolagets fastighetsportfölj uppgår per 2021-12-31
till 1 572 580 000 kr.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök www.logistri.se.

Filer för nedladdning