Pressmeddelanden

 

Logistri tecknar 7-årigt grönt hyresavtal med Micromatic International AB i Sollentuna

Logistri Fastighets AB tecknar grönt hyresavtal med Micromatic International AB, som ingår i Matenco Group, och investerar samtidigt i LED-konvertering för att minska energianvändningen. Micromatic hyr sedan tidigare hela fastigheten Sollentuna Revisorn 7 om 2 352 kvm som är väl anpassad till hyresgästens verksamhet.

"Det är mycket glädjande att vi förlängt hyresförhållandet med Micromatic. För oss är det viktigt att möta våra kunders behov av verksamhetsanpassade och hållbara lokaler samt att upprätthålla långsiktiga kundrelationer. Genom att teckna ett grönt hyresavtal som även omfattar att vi investerar i LED-konvertering, utreds möjligheten att komplettera med en solcellsanläggning och miljöcertifiering av byggnaden, visar på vårt åtagande att kontinuerligt minska energianvändningen i våra fastigheter. Det nya avtalet har samtidigt en positiv effekt på Logistris resultat" kommenterar David Träff VD för Logistri.  

"För oss är det viktigt att vi har funnit en långsiktig partner i Logistri, det ger oss en bra och stabil grund i vår affär och fortsatta tillväxtresa framåt"  kommenterar Jacob Mattsson, VD Matenco Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Träff, VD
+46 70 089 04 66
[email protected] 

Om Logistri: Logistri Fastighets AB (publ) är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter främst inom segmenten lätt industri, lager och logistik. Visionen är att vara en stabil och långsiktig partner till företag som efterfrågar verksamhetsanpassade och hållbara lokaler. Bolagets övergripande målsättning är att med högt kundförtroende generera ett stabilt kassaflöde och en hög riskjusterad avkastning. Våra hyresgäster är verksamma inom olika branscher där flertalet är svenska och internationella industri- och verkstadsbolag. Fastigheterna ligger i Stockholm, Göteborg samt i södra och mellersta Sverige, i nära anslutning till strategisk infrastruktur som större vägar, järnväg och hamnar. Bolaget har huvudkontor i Stockholm.  

Filer för nedladdning