Pressmeddelanden

 

Logistri Fastighets AB (publ):s styrelse beslutar att återkalla förslaget om utdelning

Med anledning av den rådande osäkerheten i marknaden till följd av covid-19 har styrelsen beslutat att återkalla förslaget om utdelning till årsstämman den 2 april.

Koncernen har fortsatt en betryggande finansiell ställning med fullt uthyrda fastigheter. Styrelsens ambition är att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om framtida utdelningar så snart varaktigheten och effekterna av covid-19 går att överskåda.

Logistri Fastigheter AB (publ):s årsstämma äger rum som tidigare meddelats den 2 april klockan 09:30 i Pareto Securities AB:s lokaler, Berzelii Park 9, Stockholm. Aktieägare som så önskar kan företrädas genom fullmakt.

För mer information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR-ansvarig +46 8 402 53 94

Ulf Attebrant, VD +46 8 402 53 87

Denna information är sådan informationen som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020.

Filer för nedladdning
Logistri Fastighets AB

Logistri utvecklar och förvaltar lager- och lättindustrifastigheter